MMS 10 - Bobin Paketleme Makinası

Bobin paketleme makinesi çapı 150~300mm arası konik veya silindirik bobinlerin polietilen naylon film ile kaynaksız poşetlenmesi için kullanılmaktadır. Paketlenmiş bobinlerin çok profesyonel bir görüntüsünün olması ve çok kolayca paketinden ayrılabilmesi ile bu alanda çok tercih gören bir makinedir. Makine donanımlarıyla birlikte bobinlerin etiketlenmesi ve bir araya getirilip tartılarak çuvallanması ve çuvalın etiketlenmesi içinde uygundur.

Sistem aşağıdaki ana bölümlerden oluşur.


» Paketleme ünitesi

» Bobin için etiket yazılımı ve etiketleme ünitesi

» Bobinin plasTik torbaya aktarılması

» Çuvala aktarılması ve çuvalın tartılarak etiketlenmesi

© Copyright 2015 | Metsa Makine ElitNET